KDV Genel Uygulamalarında Değişiklik

KDV Genel Uygulamalarında Değişiklik

194
0
PAYLAŞ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu değişiklik ile mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanacak tevfikat oranı 2/10 iken 3/10 şeklinde düzenlenmiştir. Hükümlerinin Maliye Bakanlığı tarafından yürütüldüğü bilinen tebliğ, yayımlandıktan sonraki aybaşından itibaren yürürlüğe girmiştir. Yayım tarihi 27 Eylül olduğundan Ekim ayından itibaren uygulama belirtilen şekli ile devam etmektedir. Ülkemizde gerçekleşen her türlü mal hizmet ithalatı, ticari, zirai ve sinai faaliyetlerde yapılan teslim hizmetleri, serbest meslek ve diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler gibi birçok alanda Katma Değer Vergisi işlem görmektedir. Aynı zamanda telgraf, telefon ve posta gibi benzer hizmetlerin de dahil olduğu, radyo ve televizyonun da içerisinde barındıran hizmetler de KDV kapsamındadır.

Katma Değer Vergisi Mükellefleri

İlgili vergi matrahında mükellef sayılanlar genel olarak; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde yukarıda saydığımız örnekler ve örnekler dışında asıl kanunda yer alan diğer bütün işleri yapanlar, ithalatta mal ve hizmet ithal edenler, transit taşıma esnasında gümrük ya da geçiş işlerinin muhataplarıdır. Ayrıca ek olarak PTT İşletme Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon kurumları, Şans ve talih oyunu tertip edenler, Gelir Vergisi Kanunda yer alan mal ve hakları kiraya vermiş kişiler ve isteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar olarak bilinmektedir. Mükellefler her türlü KDV tutarını ödemekle yükümlüdürler. Ülkemizde vergi borçlandırmasının ödenmediği durumlarda ağır cezai yaptırımlara başvurulur. Ayrıca devletin belirli zaman aralığı tanıması, yapılandırma fırsatı, ödeme kolaylığı gibi birçok alanda destek vermesine rağmen vergi ödemeyi red eden kişiler ya da kurumlar vergi kaçakçısı olarak suçlu konuma düşer. Kanunlar gereğinde kişilerin ve kurumların üzerlerine düşen ödemeleri zamanında yerine getirmeleri yasal bir zorunluluktur.

İstisna Olarak Nitelendirilen Durumlar

Kanun içerisinde istisna olarak nitelendirilen bazı durumlar sayılan mükellef ya da işlemler arasında yer alsa dahi vergiden müstesnadır. Bunlara örnek verilmek gerekirse Taşımacılık İstisnası olarak transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılıklarda Bakanlar Kurulu tarafınca belirlenmiş taşıma işlemleri bu durumlar arasındadır. Diplomatik İstisnalar içerisinde ise uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan hizmet ve teslimler de yer almaktadır. Ayrıca İthalat İstisnası, Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar ile diğer istisnalar da göz önünde bulundurularak vergilendirme yapılmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK