Gelir Vergisi Ödeme

Gelir Vergisi Ödeme

980
0
PAYLAŞ

Gelir vergisinden önce iki farklı vergi türünün olduğunu söylemek gerekir. Bu vergi türlerinden biri dolaylı olarak yapılan vergidir. Bu vergi türü daha çok her hangi bir kişi adına bir başkası tarafından yapılan vergi ödemesidir. Bir diğeri ise dolaysız yoldan yapılan vergi türüdür ve gelir vergisi ödeme şekil bu vergi türü kapsamına girmektedir.

Yani her birey vergisini bir başkasına devredemeden kendisinin ödemek zorunda olduğu vergidir. Bu noktada gelir vergisi kısaca şu şekilde tanımlanabilir; birçok farklı işletmenin ya da firmanın kazandığı gelir üzerinden kişilerin devlete ödediği vergidir. Bu tür bir ödeme şeklini mükellef kendisi yapar ve bunu gelir beyannamesi aracılığı ile halleder. Elde bulunan bu beyanname genel olarak mart aynın 25’ine kadar sorumlu kılınan vergi dairesine ulaştırılmalıdır.

Bu noktada ödeme aşamasında ise gelir vergisi iki taksit aracılığı ile ödenmektedir. İlki yukarıda da dendiği gibi mart ayında ödenir iken, ikinci ödeme dönemi ise temmuz ayının sonuna kadar yapılmaktadır. Bununla birlikte ayrıca bir de bu iki taksit eşit olarak paylaştırılarak sunulan iki ayrı ayda ödenmektedir.

 Gelir Vergisi Çeşitleri

gelir-vergisi-nedirGelir vergisi ödeme noktasında birçok farklı alandan ödeme yapılmaktadır.

-Bunlardan ilki ticari kazançlardır ve kişilerin yaptıkları bir takım işler sonucunda yıllık olarak elde ettikleri kazançlardan devlete gelir vergisi olarak oransal açıdan hesaplanmış vergi ödenmektedir.

-Ayrıca tarım ile ilgili olarak kazanç sağlayan birçok kişi ya da kişiler de yine bu noktada zirai hesapları üzerinden bir yapılan hesaplamalar ile devlete gelir vergisi ödemektedir.

-Bununla birlikte ayrıca bir de birçok farklı ve ticari iş yapan serbest meslek erbabı kişiler bulunmaktadır ve dolaysız yoldan mükellefin sorumlu olduğu gelir vergisini devlete ödemektedir.

-Bunun yanı sıra elbette bir de taşınmaz olarak adlandırılan birçok farklı gayrimenkul çeşitleri bulunmaktadır. Bu tür sermayeler üzerinden de kişi devlete bir gelir vergisi ödemektedir. Ayrıca bu noktada taşınmazlar olarak kişi üzerine sadece devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde belirli sayıda üzerine taşınmaz kayıt ettirebilir.

-Bunun yanında bir de ücretler noktasında alınan gelir vergisi bulunmaktadır ve bu da örneğin bir işverenin işçi adına o işçi maaşını almadan önce yapılan kesinti ile devlete ödediği vergi türüdür.

 Gelir Vergisi Tarifeleri

Maddi açıdan miktar olarak birçok farklı şekilde gelir vergisi statüsü bulunmaktadır. Ve bu statülere göre de bir takım farklı faiz oranları bulunmaktadır. Bunlar arasında 12 bin TL’ye kadar olan gelir vergisi adına % 15 gibi bir faiz uygulanmaktadır. Ayrıca 29 bin TL’nin 12 bin TL’si için ise 1800 TL adına %20 gibi bir faiz uygulanmaktadır. Aynı zamanda 66 bin TL’nin 29 bin TL’si adına 5200 TL %27 faiz yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra ayrıca 66 bin TL üzeri gelirler adına 66 bin TL’si için 15.190 TL ve 106 bin TL’den fazlası adına da 25.990 TL için de uygulanan faiz oranı rakamsal olarak %35 gibi bir rakam üzerinden hesaplanmaktadır. Bu gibi bir vergi sınıflandırması ile ayrılan gelir vergisi sınıflandırması sayesinde aynı zamanda ortaya çıkabilecek her türlü vergi haksızlığının önüne de geçilmiş olmaktadır. Ayrıca vergi açısından doğabilecek her hangi bir kafa karışıklığının da önüne geçilmiş olunur.

BİR CEVAP BIRAK