İthalat’ın Bel Kemiği Gümrük Vergileri

İthalat’ın Bel Kemiği Gümrük Vergileri

882
0
PAYLAŞ

Gümrük vergileri; ülkemizde İthalat Rejim Kararı ile belirlenmekte olup, söz konusu karar eki ile listelenmektedir. Bu Rejim Kararı Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenmektedir. En geniş tanımıyla gümrük vergileri; dış ticaret yani ithalat yapan iki ya da daha fazla ülke arasında, hizmetlerin ülkeye girişleri sırasında giriş yapılan ülke tarafından belli kurallar çerçevesinde uygulanan vergilerdir.

Kimler İthalat Yapma Hakkına Sahiptir Ve Gümrük Vergisi Kimlerden Alınır?

Vergi Usul Kanunu gereğince vergi numarasına sahip olan ve hukukî tasarruf yapma yetkisi bulunan gerçek veya tüzel kişiler mevzuat hükümlerine bağlı kalarak ithalat yapabilirler. İthalat yapmak isteyen ve bağlı hükümlere uygun olan kişiler, Vergi Usul Kanunları’nca belirlenen belgelerle birlikte kendi ülkelerindeki gümrük idarelerine doğrudan başvuru yapabilirler.

Türkiye’ye ithalat yapan kişilerden alınan gümrük vergisi; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu Karar’a İlişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, bankalar aracılığıyla TL ya da döviz olarak ödenmektedir. Ticaret sırasında uygulanacak olan gümrük vergisi oranları da İthalat Rejim Kararı’na bağlı olarak yayınlanan ekli listelerde belirlenir. İthalat için söz konusu olan eşyanın değeri gümrükten geçiş aşamasında, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte hâlihazırda yürürlükte olan tarife baz alınarak, ithal olan eşyanın CIF (eşyanın mal değeri, sigorta) üzerinden hesaplanır.

Hesaplama işleminin ardından mal üzerine konan gümrük vergisi doğrudan gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara TL olarak ödenir. Gümrük vergisine ek olarak yine dış ticarette alınan Katma Değer Vergisi de gümrük vergisiyle birlikte gümrük idarelerindeki saymanlıklara ya da söz konusu yetkili bankalara TL olarak ödenir. İthalat sırasında alınan Katma Değer Vergisi; ithal eşyanın gümrüklenmiş değeri için uygulanır, vergi alınırken mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı ya da kur farkı da mutlaka dikkate alınır.

Gümrük Vergisi Yurtdışından Getirilen Her Ürün Üzerinden Alınır Mı?

Yurtdışı seyahatlerinizin dönüşü sırasında sevdikleriniz veya kendiniz için hediyelik kişisel ya da elektronik eşyalar almak niyetindeyseniz hangi ürünlerin gümrük vergisine tabii olmadığını bilmenizde fayda olacaktır.

Yolcu için elbiselik kumaş(en fazla 5 metre), yaşantıya mahsus kişisel eşyalar, bir adet video kamera, bir adet slayt gösterim makinesi, kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun âletleri, mızıka, flüt, gitar gibi müzik âletleri, sualtı sporları için dalgıç takımı, dama ve satranç takımı, şahsi tedavide kullanılan ilaçlar, 1 karton sigara, 1,5 kg kahve, 500 gram çay, 75 veya 75cl’lik iki şişe alkollü içki, bir adet fotoğraf makinesi, tornavida takımı vergi alınmayan mallar arasında dikkat çekenlerdendir.

İthal konusu olan ya da yurtdışından getirilen eşyanın CIF değeri 1.500 EURO’yu geçerse bu durumda gümrük vergisi söz konusu eşya üzerinden İthalat Rejim Kararı ile belirlenen hükümlere bağlı kalınarak tahsil edilir. Yatırım söz konusu olduğunda da gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili olan tekne kabuğu ithali gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır.

Gümrük Vergisi’nde Teşvik Belgesi

Gümrük vergisi içerisinde teşvik belgesi kapsamında olan yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç yatırımında yatırım dönemi içinde kalan mallar üzerinden vergi alınmaz. Bu gümrük vergisinden muafiyet olarak da adlandırılır. Toplam makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydı aranmaktadır. İnşaat malzemeleri, binek araçları, entegre hayvancılık yatırımları ile gıda ürünlerinde kullanılan kamyon, kamyonet, soğutucu ünite ve çekici; havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik uçak ve helikopterler teşvik kapsamında değerlendirilmez.

BİR CEVAP BIRAK