Emlak ve Kısmi Servet Vergisi

Emlak ve Kısmi Servet Vergisi

1065
0
PAYLAŞ
Emlar Vergisi ve Kısmi Servet vergileri % kaç orana yükseldi ? Online nasıl ödenir ? Bizden bulabilirsiniz...

Bu şekildeki vergi türleri daha çok servet vergisi olarak geçmektedir. Ancak bu noktada şunu ayırmak gerekir ki bu elde bulunan servetin tamamının vergilendirmesi değildir. Daha çok elde bulunan gayrimenkulün bir nevi koruma altına alınması anlamı taşımaktadır. Yani arsa, arazi ya da bina gibi taşınmazlara sahip kişinin bu konu içinde yer alan haklarının koruma altına alınmasıdır. İki farklı emlak vergisi bulunmaktadır. Bunlardan biri arsa vergisi olarak bilinmekte ve diğeri ise bina vergisi adıyla bilinmektedir.

Emlak Vergisini Kimler Öder ?

Bu noktada emlak ve kısmi servet vergileri daha çok her türlü taşınmaz mallar kimin üzerine ise o kişinin sorumlu olduğu bir vergi türüdür. Bunun yanı sıra bu tür bir taşınmaz eğer miras olarak kalmış ise vergilendirme ölümün yaşandığı günden itibaren işlemeye başlar. Bir de tapusu olmayan taşınmazlar bulunmaktadır. Bu tür taşınmazlar için ise daha çok noter huzurunda yapılan bir sözleşme ya da senet ile yapıldığı gün aktif hale gelir. Eğer her hangi bir taşınmazı sahiplenecek biri ya da birileri yok ise o zaman bu taşınmazı koruma altına alan kişiler vergisinden sorumlu olmaktadır.

Emlak Vergisi Oranları ve Ödemesi

Birçok farklı taşınmaz adına değişik vergilendirme oranları bulunmaktadır. Bunlar arasında arsa ya da arazi ve bina için her biri adına vergi oranları değişmektedir. En fazla vergi oranı arazilerde bulunmaktadır. Bunlar için binde üç olarak hesaplanmıştır. Daha sonra da arazi gelir ve vergi oranı bin bir olarak belirlenmiştir. Son olarak ise binalar adına binde iki olarak vergilendirme yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ayrıca vergi ödeme şekli ise bir yıl içerisinde iki ayrı taksit olarak ödeme yapılmaktadır.

İlk taksit ilkbahar aylarına denk gelmekte ve ikinci taksi ise sonbahar aylarında yapılmaktadır. Elbette bir takım farklı şartlar neticesinde bu tarihler değişebilmektedir. Bir de emlak vergisinin ödeme yeri vardır. Bu noktada her türlü emlak vergisi, taşınmaza sahip olan kişinin bağlı olduğu belediyelerde bulunan emlak vergisi bölümüne ödenmektedir. Ancak bunun için ödeme yapılma esnasın taşınmaz sahibi yanında tapuyu da mutlak suret ile yanında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde her hangi bir işlem yapılamaz.

Emlak Vergisi Beyannamesi

Vergisi ödenecek olan taşınmazın sahibinin belediyeye gittiği zaman emlak vergisi kısmında işleminin tam bir şekilde gerçekleşmesi adına doldurması gereken formdur. Elbette bu notada emlak vergisi beyannamesinin işlerlik kazanması için bir takım belgeler lazım olmaktadır. Bunlar elbette hiç şüphesiz tapunun bir fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi numarası, taşınmaza sahip olan kişinin ikamet adresini gösteren belge ve binanın adresi gibi belgeler bu beyannamenin geçerliliğini tasdik etmektedir.

Emlak Vergisinde Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

İlk olarak dikkat edilmesi gereken en önemli durum hiç şüphesiz bu verginin tam zamanında ödenme koşuludur. Zamanında ödenmeyen emlak vergisi faize düşer ve bu faiz 1,9 üzerinden hesaplanır ve bu oran aynı zamanda günlük olarak yapılan orandır. Tüm bunların yanında emlak vergisinde herkesin merak ettiği gibi bir de emlak vergi indirimi kimlere yapıldığı sorusu vardır. Bu durum genel olarak emekli, dul ve yetim olan kişiler adına yapılan indirim uygulamasıdır. Ancak bu noktada bir takım şartlar vardır. O da taşınmaz sahibi eğer bu yerde ikamet ediyorsa ve sadece bir tane konuta sahip ise mümkün olur. Ancak bu durum için eğer ikinci bir taşınmaz mal varlığı bulunuyor ise o zaman bu emlak vergisi indiriminden hiçbir şekilde yararlanılamaz.

BİR CEVAP BIRAK